The College of Hereditary Nobility of Hungary

Armorial Archives


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/nigqom0oae68/public_html/hh/armorial-archives/incl_content.php on line 251
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z

Nabiach
Nábráczky
Nábrády de Fülpös
Nábrády de Nábrád
Nachot
Naczky
Nadabori
Nadaby
Nadalay
Nadányi de Körösnadány
Nádas
Nádasdi de Ujtorda
Nádasdy alias Galambos
Nádasdy de Lelsz
Nádasdy de Nádasd et Fogarasföld
Nádaska
Nádaskay
Nádassy de Magyarnádas
Nádassy de Nemesorosz
Nádasy de Zádjel
Nádfey
Nádházy
Nádkay
Nadler
Nádosy de Nádas
Nádudvary de Sánk
Nádudvary de Surány et Kisjene
Nagel alias Szekfü
Nagovith
Nagy alias Aczél
Nagy alias Adoni
Nagy alias Agyay
Nagy alias Apai
Nagy alias Árvay
Nagy alias Azary-Nagy
Nagy alias Bajusz
Nagy alias Bakay
Nagy alias Bakó de Szárazajta
Nagy alias Bakonyi
Nagy alias Balaséthy
Nagy alias Balogh de Szereda
Nagy alias Bebek
Nagy alias Benicz
Nagy alias Benki de Siménfalva
Nagy alias Beregszászy-Nagy
Nagy alias Bessenyey-Nagy
Nagy alias Bétzy
Nagy alias Boczy-Nagy
Nagy alias Bódy
Nagy alias Boldisár
Nagy alias Borbély
Nagy alias Borbély-Nagy de Tata
Nagy alias Borochovich
Nagy alias Borosnyay
Nagy alias Borsay de Berkesz
Nagy alias Borsay de Legény
Nagy alias Bozó de Dinnyeberek et Agód
Nagy alias Bozzay
Nagy alias Bukonyi
Nagy alias Böszörményi-Nagy
Nagy alias Chernóczi
Nagy alias Csatlós
Nagy alias Csécsi-Nagy
Nagy alias Cserepi
Nagy alias Csergi
Nagy alias Csonka
Nagy alias Csontos
Nagy alias Czéjti
Nagy alias Czobeter-Nagy
Nagy alias Czoinba
Nagy alias Czomaba
Nagy alias Deáky de Vásárhely
Nagy alias Deres
Nagy alias Erdély
Nagy alias Erki
Nagy alias Etheky
Nagy alias Fábián-Nagy
Nagy alias Farkas
Nagy alias Farkas de Bessenyi
Nagy alias Fejér de Adorján
Nagy alias Fejértói
Nagy alias Fejérváry
Nagy alias Fekete de Nyárádgálfalva et Nagyfalu
Nagy alias Fodor
Nagy alias Fozbay
Nagy alias Gátfalvi de Nagyfalva
Nagy alias Gocsalky-Nagy
Nagy alias Gombóczy
Nagy alias Gonza
Nagy alias Grosz
Nagy alias Gyák
Nagy alias Gyolcsos de Sárd
Nagy alias Harangozó
Nagy alias Hatházy
Nagy alias Hegedos
Nagy alias Horváth
Nagy alias Huszti de Havadti
Nagy alias Iglár
Nagy alias Iszlay
Nagy alias Izsák-Nagy
Nagy alias Jenei
Nagy alias Jobbágy
Nagy alias Kakas
Nagy alias Kállay
Nagy alias Kálnay
Nagy alias Karátson
Nagy alias Kaszap
Nagy alias Kászoni
Nagy alias Kathó
Nagy alias Katona
Nagy alias Kecskeméthy-Nagy
Nagy alias Keczeli
Nagy alias Kelemen
Nagy alias Kelemen de Ráczböszörmény
Nagy alias Kenéz
Nagy alias Kéry
Nagy alias Klenóczy-Nagy
Nagy alias Kóba
Nagy alias Kókay
Nagy alias Kolosváry
Nagy alias Kolty
Nagy alias Korpics nemesség családneveinek listája
Nagy alias Kovács
Nagy alias Kovács de Balyo
Nagy alias Kováts
Nagy alias Kozma
Nagy alias Könyvköti
Nagy alias Kövendi
Nagy alias Kövesdy
Nagy alias Labancz
Nagy alias Ladányi
Nagy alias Lengyel
Nagy alias Literáti
Nagy alias Literáti-Nagy
Nagy alias Machay
Nagy alias Mágócsy de Nagydeszne
Nagy alias Magosdy
Nagy alias Makay
Nagy alias Mártonyi
Nagy alias Máté-Nagy
Nagy alias Mészáros
Nagy alias Milotay
Nagy alias Misey
Nagy alias Molnár
Nagy alias Nádasdy
Nagy alias Nanaly
Nagy alias Némethy
Nagy alias Novakay
Nagy alias Oláh
Nagy alias Pap de Szatmár
Nagy alias Pathy
Nagy alias Petki
Nagy alias Pinkóczy
Nagy alias Pográny
Nagy alias Polgár
Nagy alias Poroszlai
Nagy alias Pozbay
Nagy alias Putnoki
Nagy alias Rácz
Nagy alias Radáczy
Nagy alias Radi
Nagy alias Rápolti-Nagy
Nagy alias Rohonczay
Nagy alias Sarkadi
Nagy alias Sasváry
Nagy alias Smerchány
Nagy alias Soltész
Nagy alias Somogyi
Nagy alias Szabó
Nagy alias Szalay
Nagy alias Szalontai-Nagy
Nagy alias Szánthó
Nagy alias Szathmáry de Szathmár
Nagy alias Szécsényi
Nagy alias Székely
Nagy alias Széles
Nagy alias Szentmiklósy-Nagy
Nagy alias Szics
Nagy alias Szilágyi
Nagy alias Szilágyi-Nagy
Nagy alias Sztarnay
Nagy alias Sztárnyay
Nagy alias Takács
Nagy alias Tarczy
Nagy alias Tarjai-Nagy
Nagy alias Tarjáni
Nagy alias Tasnádi
Nagy alias Técsi-Nagy
Nagy alias Torma
Nagy alias Tóth
Nagy alias Tóth-Nagy
Nagy alias Udvarnoky
Nagy alias Ujlaky
Nagy alias Ungváry
Nagy alias Varga
Nagy alias Vásárhelyi
Nagy alias Vasváry
Nagy alias Vécsey
Nagy alias Velikay
Nagy alias Verseghy
Nagy alias Vörös
Nagy alias Warga
Nagy alias Zalay
Nagy alias Zalay
Nagy alias Zámboky
Nagy alias Zérczi-Nagy
Nagy alias Zörgeny
Nagy de Aba
Nagy de Abis
Nagy de Abód
Nagy de Abrudbánya
Nagy de Adorján
Nagy de Aga
Nagy de Ágasegyházi
Nagy de Agyagfalva
Nagy de Ajta
Nagy de Ajton
Nagy de Akna
Nagy de Ákosfalva
Nagy de Aldobány
Nagy de Aldoboly
Nagy de Almás
Nagy de Alpestes
Nagy de Alsócsicsó
Nagy de Alsószentmihályfalva
Nagy de Alsószopor
Nagy de Alsószovátha
Nagy de Altorja
Nagy de Alvincz
Nagy de Aranyosmegyes
Nagy de Aranyosrákos
Nagy de Arda
Nagy de Árva
Nagy de Árvádfalva
Nagy de Asszonylak
Nagy de Atosfalva
Nagy de Azar
Nagy de Bábahalom
Nagy de Báboczka
Nagy de Baczkamadaras
Nagy de Baczon
Nagy de Badak
Nagy de Bagacs
Nagy de Bagamér
Nagy de Bágyon
Nagy de Bajon
Nagy de Baldon
Nagy de Balmazújváros
Nagy de Balyak alias Kovács
Nagy de Bánd
Nagy de Bánka
Nagy de Barátosfalva
Nagy de Bárcza
Nagy de Bárd
Nagy de Bátorszív
Nagy de Beda
Nagy de Belényes
Nagy de Bélmegyer
Nagy de Béltek
Nagy de Bély nemesség családneveinek listája
Nagy de Bere
Nagy de Beregszász
Nagy de Berkesz
Nagy de Berzéte
Nagy de Bessenyi alias Farkas
Nagy de Besztercze
Nagy de Bethlenfalva
Nagy de Bikfalva
Nagy de Biny
Nagy de Birólakház
Nagy de Bodóközujfalva
Nagy de Bogachó
Nagy de Bogánfalva
Nagy de Bogát
Nagy de Bogdánd
Nagy de Bognád
Nagy de Bogyoszló
Nagy de Bonczodfölde
Nagy de Borosjeni
Nagy de Borsa
Nagy de Borzova
Nagy de Bozás
Nagy de Bozor
Nagy de Branyicska
Nagy de Búcsu et Gyarmat
Nagy de Budormeryts
Nagy de Búzásbesenyi
Nagy de Bögöz
Nagy de Bölcs
Nagy de Bölön
Nagy de Bözök
Nagy de Csaholcz
Nagy de Csákla
Nagy de Csalomja
Nagy de Csamafalva
Nagy de Csány
Nagy de Csatár
Nagy de Csávás
Nagy de Cseés
Nagy de Csege
Nagy de Csenger
Nagy de Csente
Nagy de Csidfalva
Nagy de Csiff
Nagy de Csíkdelne
Nagy de Csíkfalva
Nagy de Csíkmindszent
Nagy de Csíkrákos
Nagy de Csíkszentdomokos
Nagy de Csíkszentgyörgy
Nagy de Csíkszenttamás
Nagy de Csinád
Nagy de Csobád
Nagy de Csófalva
Nagy de Csombord
Nagy de Csüsüd
Nagy de Csögle
Nagy de Dada
Nagy de Dálnok
Nagy de Dálya
Nagy de Darócz
Nagy de Debreczen
Nagy de Delne
Nagy de Demeterfalva
Nagy de Ders
Nagy de Dés
Nagy de Déva
Nagy de Dinnyeberek
Nagy de Diós
Nagy de Dob
Nagy de Dombrád
Nagy de Domokosfalva
Nagy de Ebeczk
Nagy de Egerbegy
Nagy de Egyházfalva
Nagy de Elekes
Nagy de Endréd
Nagy de Ercsi
Nagy de Erdid
Nagy de Erdiszentgyörgy
Nagy de Ernye
Nagy de Érszodoró
Nagy de Eörmény
Nagy de Eörs
Nagy de Eöttevény
Nagy de Eözbég
Nagy de Fancsal
Nagy de Fancsika
Nagy de Farczad
Nagy de Farkaslak
Nagy de Felajta
Nagy de Felsibük
Nagy de Felsieir
Nagy de Felsigyir
Nagy de Felsiszentmihályfalva
Nagy de Feltorja
Nagy de Fogaras
Nagy de Fogy
Nagy de Füged
Nagy de Fügyivásárhely
Nagy de Gacsály
Nagy de Gálfalva
Nagy de Gálti
Nagy de Gecse
Nagy de Gelencze
Nagy de Gerlath
Nagy de Gesztely
Nagy de Gidófalva
Nagy de Gógánváralya
Nagy de Gulács
Nagy de Guthor
Nagy de Gyarmath
Nagy de Gyergyóalfalva
Nagy de Gyula
Nagy de Gyulafehérvár alias Somogyi
Nagy de Gyöngyös
Nagy de Göcs
Nagy de Gödeháza
Nagy de Gödényháza
Nagy de Görgényszentimre
Nagy de Hadháza
Nagy de Hagymásbodon
Nagy de Halábor
Nagy de Halászi
Nagy de Harasztkerék
Nagy de Hasznos et Pásztó
Nagy de Hatolyka
Nagy de Hatvan
Nagy de Havad
Nagy de Havadti
Nagy de Héjasfalva
Nagy de Henczfalva
Nagy de Hidaskürt
Nagy de Hídvégardó
Nagy de Homoródalmás
Nagy de Homoródoklánd
Nagy de Hortobágyfalva
Nagy de Hosszúaszó nemesség családneveinek listája
Nagy de Hosszúmezi
Nagy de Hottó et Bonczodföld
Nagy de Hugya
Nagy de Huszt
Nagy de Ignécz
Nagy de Ilenczfalva
Nagy de Ilka
Nagy de Illye
Nagy de Illyefalva
Nagy de Ilyke
Nagy de Inarcs
Nagy de Ir nemesség családneveinek listája
Nagy de Izbék
Nagy de Izsép
Nagy de Jánd
Nagy de Jásfalva
Nagy de Jobbágytelek
Nagy de Jóka
Nagy de Kaál
Nagy de Kaba
Nagy de Kakard
Nagy de Kálló
Nagy de Kamut
Nagy de Kaplyon
Nagy de Kápolnáshidas
Nagy de Káposztás-Szentmiklós
Nagy de Karánsebes
Nagy de Karullya
Nagy de Kászon
Nagy de Kászonujfalva
Nagy de Kazincz
Nagy de Kebele
Nagy de Kecskemét
Nagy de Keczet
Nagy de Kemenye
Nagy de Kénos
Nagy de Kére
Nagy de Kerecsény
Nagy de Keres
Nagy de Keresztes
Nagy de Keresztúr
Nagy de Keresztúrfalva
Nagy de Kesz
Nagy de Kézdivásárhely
Nagy de Kibajcs
Nagy de Kibéd
Nagy de Kilyén
Nagy de Kirösbánya
Nagy de Kiröspatak
Nagy de Kisdorony
Nagy de Kisenyed
Nagy de Kisfalud
Nagy de Kiskér
Nagy de Kocsárd
Nagy de Kohátfalva
Nagy de Kokos
Nagy de Kolba
Nagy de Kolosvár
Nagy de Kopecz
Nagy de Korond
Nagy de Koronka
Nagy de Korpona
Nagy de Körmend
Nagy de Körtvélyes
Nagy de Köszvényesremete
Nagy de Kövend
Nagy de Köveskál
Nagy de Középajta
Nagy de Laborfalva
Nagy de Lápos
Nagy de Lédertejed
Nagy de Légen
Nagy de Legény
Nagy de Lekenye
Nagy de Lelesz
Nagy de Leszenye
Nagy de Lián
Nagy de Lippa alias Rácz
Nagy de Lirinczfalva
Nagy de Lisznyó
Nagy de Lugos
Nagy de Lugos alias Lengyel
Nagy de Lukafalva
Nagy de Lukahalmos
Nagy de Mágócs
Nagy de Magyarbaksa
Nagy de Magyarigen
Nagy de Makiár
Nagy de Makó alias Pál
Nagy de Málya
Nagy de Máramaros
Nagy de Marosszereda
Nagy de Marosvásárhely
Nagy de Martonfalva et Zsitvagyarmath
Nagy de Maufalva
Nagy de Ménaság
Nagy de Mesterház
Nagy de Mezibánd
Nagy de Mezipanit
Nagy de Mezisámond
Nagy de Miháczfalva
Nagy de Mihályfa
Nagy de Mikepércs
Nagy de Mikház
Nagy de Miklósfalva
Nagy de Mikófalva
Nagy de Miskolcz
Nagy de Mizse
Nagy de Nádasd
Nagy de Nádaslak
Nagy de Nagyajta
Nagy de Nagyalmás alias Sánta
Nagy de Nagyborosnyó
Nagy de Nagybölön
Nagy de Nagydeszne
Nagy de Nagydoba
Nagy de Nagyernye
Nagy de Nagyfalus alias Fekete
Nagy de Nagyhalász
Nagy de Nagyilonda
Nagy de Nagykálló
Nagy de Nagynyujtód
Nagy de Nagypalád
Nagy de Nagypanit
Nagy de Nagypöstyén
Nagy de Nagytorja
Nagy de Nánás
Nagy de Nemesbük
Nagy de Nyék
Nagy de Nyír
Nagy de Nyujtód
Nagy de Ócsa
Nagy de Oklánd
Nagy de Olasztelek
Nagy de Orlyaboldogfalva
Nagy de Orosháza
Nagy de Otrokocs
Nagy de Pálfalva
Nagy de Pálfalva alias Székely
Nagy de Palota
Nagy de Panasz
Nagy de Panyit
Nagy de Pap
Nagy de Pápa
Nagy de Parajd
Nagy de Pásztó
Nagy de Pat
Nagy de Páva
Nagy de Páva alias Vajna
Nagy de Pél
Nagy de Pelsicz
Nagy de Pércs
Nagy de Perecsény
Nagy de Peremarton
Nagy de Pest
Nagy de Petek
Nagy de Péterfalva
Nagy de Piliny
Nagy de Poroszla alias Poroszlai
Nagy de Psenyeczky-Nagy
Nagy de Putnok alias Mézes
Nagy de Putnok alias Putnoki
Nagy de Püspöki
Nagy de Pöstyény
Nagy de Ráczböszörmény
Nagy de Radnótfa
Nagy de Radvány
Nagy de Rákos
Nagy de Rákosd
Nagy de Rápolt
Nagy de Rava
Nagy de Remete
Nagy de Rét
Nagy de Retteg
Nagy de Réty
Nagy de Rigmány
Nagy de Rikas
Nagy de Rohod
Nagy de Runya
Nagy de Sajókeresztúr
Nagy de Sámbok
Nagy de Sárd
Nagy de Sarkad
Nagy de Sárosberkesz
Nagy de Sárpatak
Nagy de Sass
Nagy de Sellye
Nagy de Selmecz
Nagy de Selye
Nagy de Semjénfalva alias Benke
Nagy de Sepsikiröspatak
Nagy de Sepsiszentgyörgy
Nagy de Sepsiszentiván
Nagy de Siklós
Nagy de Sinfalva
Nagy de Solymos
Nagy de Somlya
Nagy de Somlyó
Nagy de Somogy
Nagy de Somolya
Nagy de Sonkolyos
Nagy de Sóvárad
Nagy de Surány
Nagy de Szabadszentkirály
Nagy de Szakács
Nagy de Szalapatak
Nagy de Szalonta
Nagy de Szamosujvár
Nagy de Szárazajta
Nagy de Szárhegy
Nagy de Szászczegi
Nagy de Szásznyíres
Nagy de Szatmár
Nagy de Székely
Nagy de Székelyhíd
Nagy de Székelyudvarhely
Nagy de Szekeres
Nagy de Székes
Nagy de Szentandrás
Nagy de Szentdomokos
Nagy de Szentgericze
Nagy de Szentiván
Nagy de Szentkirály
Nagy de Szentmárton
Nagy de Szentmihály
Nagy de Szentmiklós
Nagy de Szentpéter
Nagy de Szentrontás
Nagy de Szenttamás
Nagy de Szepes
Nagy de Szeredai alias Balogh
Nagy de Sziget
Nagy de Szigeth
Nagy de Szikefalva
Nagy de Szikszó
Nagy de Szilágy
Nagy de Szillis
Nagy de Sziny
Nagy de Szkáros
Nagy de Szomolya
Nagy de Szotyor
Nagy de Szóváta
Nagy de Sztankócz
Nagy de Sztárnya
Nagy de Szunyog et Ágasegyház
Nagy de Szödény
Nagy de Tagy
Nagy de Takács
Nagy de Tamonya
Nagy de Táplánfa
Nagy de Tárcsa
Nagy de Tarja alias Tarja
Nagy de Tarján
Nagy de Tarkány
Nagy de Tarpa
Nagy de Tasnád
Nagy de Técsi
Nagy de Telegd
Nagy de Tepe
Nagy de Tepla
Nagy de Tetétlen
Nagy de Tissina
Nagy de Tiszabecz
Nagy de Tokaj
Nagy de Tolcsva
Nagy de Torboszló
Nagy de Torda
Nagy de Tordacs
Nagy de Tornya
Nagy de Tusnád
Nagy de Türe nemesség családneveinek listája
Nagy de Tyukod
Nagy de Töböréthe
Nagy de Ujfalu
Nagy de Ujtorda
Nagy de Vácz
Nagy de Vadosfa
Nagy de Vajahunyad
Nagy de Vajdaszentiván
Nagy de Vály
Nagy de Vámos
Nagy de Vár
Nagy de Várad
Nagy de Váradja
Nagy de Varjas
Nagy de Vásárhely
Nagy de Vásárhely alias Deáky de Vásárhely
Nagy de Vasvár
Nagy de Vedab
Nagy de Vérség
Nagy de Vilyke
Nagy de Vízakna
Nagy de Ürmény
Nagy de Ürögd
Nagy de Zemplén
Nagy de Zércz alias Zérczi
Nagy de Zetelak
Nagy de Zsitvagarasszeg
Nagy de Zsitvagyarmat
Nagy de Ölyved
Nagy de Örmény
Nagy de Öttevény
Nagy de Özbég
Nagy Somogyi de Gyulafehérvár
Nagy Sorbánffalvy
Nagy Vajna de Páva
Nagy- et Kisbarkócz
Nagy-Alberth alias Bujdosó
Nagy-Anderkó de Otrokocsi alias Anderkó de Otro-
Nagy-Beregszászy
Nagy-Boczy
Nagy-Bodó de Szentkirály
Nagy-Boochy
Nagy-Borbély
Nagy-Böszörményi
Nagy-Csibán de Egregyi
Nagy-Csontos
Nagy-Dunaszeghi
Nagy-Erdély
Nagy-Fogarasi
Nagy-Gergely
Nagy-Golopy alias Szabó
Nagy-Gyiri
Nagy-György
Nagy-Hegedüs
Nagy-Hunyady
Nagy-Jánosy
Nagy-Kallói
Nagy-Királföldy
Nagy-Konyárdy
Nagy-Kulin
Nagy-Laky
Nagy-Mády
Nagy-Mézes de Debreczen
Nagy-Palugyay
Nagy-Pap
Nagy-Rácz
Nagy-Rédey
Nagy-Sámoky alias Nagy de Sámbok
Nagy-Somogyi de Kide
Nagy-Stephan
Nagy-Surányi
Nagy-Süti
Nagy-Szabó
Nagy-Szegedy
Nagy-Szentgyörgyi
Nagy-Szigethy
Nagy-Szijgyártó
Nagy-Tetétlen
Nagy-Turnyay
Nagy-Tyukody
Nagy-Varga
Nagy-Váthy
Nagy-Zágoni de Ujtorda
Nagyalmási
Nagyary
Nagyazary
Nagybabocsay
Nagybálinth
Nagybányai
Nagybányay de Gyulafehérvár alias Szabó
Nagybáry
Nagybessenyey
Nagydai
Nagydai alias Zöld
Nagyfalusy
Nagyfalvy
Nagyfejeö
Nagyházy
Nagyimre
Nagyistvánovics
Nagyiványi de Nagyiván
Nagykamonczy
Nagykéretzi
Nagykósa
Nagylaky
Nagylucsei alias Dóczy de Nagylucse
Nagymartoni
Nagymáté
Nagymegyery de Vasmegyer
Nagymihályi
Nagymiklósy
Nagypéchely
Nagypodolyai
Nagyrévy
Nagysolymossy
Nagyszájú de Hanva
Nagyszegi alias Gábor
Nagyszegi alias Luka
Nagyszentmihályfalvy
Nagyszombathi alias Borbély
Nagyszombathi de Bágyon
Nagytállyay
Nagytállyay alias Hidegh
Nagytályai alias Csertyei
Nagytamás
Nagytarpai
Nagyvárdy
Nagyváry
Nagyvépy
Nagyvölgyi
Naissich
Najcsics
Najmjer
Nákó de Nagyszentmiklós
Naláczy de Nalácz
Nalivaikó
Naményi de Koncz
Naményi de Póka
Namesztovszky
Nán de Alsószilvás
Nanaly alias Nagy
Nánásy de Kiskaránd
Nánásy de Sziget
Nánásy-Oláh nemesség családneveinek listája
Nancsics
Nandory
Nandra alias Halmády
Nandra alias Vlad de Felsiszálláspatak
Nandra de Nagyklopotiva
Nanich
Nankenreiter
Napkori alias Pap
Nápolyi
Napradán
Naprádi de Fülpös
Naprágyi de Napragy
Napuli
Naquart
Narancsik de Galgócz
Náray de Nára
Náray-Szabó de Nára
Nasny
Nász
Naszády
Nászay de Rákos
Naszpal
Naszray
Nasztay
Nasztl
Nasztredinovics alias Naszády
Naszuf alias Nyéky
Naszvady
Náthafalussy de Nátafalus
Náthly
Nátkay
Nátkay alias Szabó
Natl de Ruszt
Natorp
Natulay
Naváczky
Návady
Návay de Földeák
Navratil de Szalók
Navratil de Ujhely
Navróczky
Naypar
Neander
Nébert
Neblingh
Nebojszay
Nechvalsky de Csókaki
Neczpály
Nedeczey
Nedeczky alias Jankovszky
Nedeczky alias Ruttkay-Nedeczky
Nedeczky de Nedecze
Nedöczy
Neffezer
Negálich
Negrita alias Oszta
Negyedes
Négyesi de Reno
Négyessy
Négyesy alias Albert
Nehéz
Neidlinger
Neimayer
Neimon
Nekcsey
Nekita alias Jakab
Nelkovich
Néma alias Fejér
Néma alias Szalkay
Nemagnich
Némai alias Szalkay
Némai de Csíknéma
Némai de Deet
Némai de Iklód
Némai de Kaczkó
Némák de Kis-Klivény
Némay de Gyirsziget
Nemcsovics alias Hajszky
Némedy
Nemegyey alias Miklós de Nemegy
Nemehich
Nemes alias alias Beliczay
Nemes alias alias Bodroga
Nemes alias alias Demes
Nemes alias alias Fejérvári
Nemes alias alias Godzsa
Nemes alias alias Grigor de Vanczfalva
Nemes alias Edelényi
Nemes alias Fölnagy
Nemes alias Godsza
Nemes alias Grigor de Vámosfalva
Nemes alias Kádár
Nemes alias Kálnay
Nemes alias Korcsek
Nemes alias Kortsek
Nemes alias Kovács
Nemes alias Lár
Nemes alias Lár
Nemes alias Molnár
Nemes alias Palánk
Nemes alias Ribos
Nemes alias Usz
Nemes de Alamor
Nemes de Behárfalva
Nemes de Bogdása
Nemes de Csicsómihályfalva
Nemes de Csókafalva
Nemes de Eör
Nemes de Gelencze
Nemes de Hidvég
Nemes de Kászonjakabfalva
Nemes de Kiskér
Nemes de Lucza
Nemes de Mármaros
Nemes de Marosvásárhely
Nemes de Német
Nemes de Patak
Nemes de Ribicze
Nemes de Sárpatak et Tordátfalva
Nemes de Szentistván
Nemes de Szentiván
Nemes de Vámos
Nemes Palya de Bálintfalva
Nemes Pap
Nemes-Rákosy alias Szentpétery
Nemeshegyi de Jabuka
Nemesiczky alias Mótus
Nemesik
Nemeskereky alias Hermanszeghy
Nemeskéry
Nemesnépy
Nemessány de Réth et Nemessán
Nemessy
Némesszeghy de Almás
Nemesszépi
Német alias Czernel de Miszlóka
Németh alias Dorincz
Németh alias Ferencz nemesség családneveinek listája
Németh alias Grustóczy de Grusoncz
Németh alias Hosszú alias Németh de Sövényháza
Németh alias Molnár
Németh alias Náray
Németh alias Paur
Németh alias Székely
Németh alias Tanka
Németh de Ádámföld alias Ádámföldi
Németh de Bejcz
Németh de Borosjeni
Németh de Dozmat alias Ferencz
Németh de Dömötör
Németh de Hernádnémet
Németh de Homoródszentpál
Németh de Illyefalva
Németh de Jelna
Németh de Kihalom
Németh de Miszlóka
Németh de Mohács
Németh de Nyék
Németh de Sass
Németh de Vadorza et Zsid
Németh de Vargyas
Németh-Szokolay
Némethfalvy
Némethy de Gyéres
Némethy de Kenéz
Némethy de Littka
Némethy de Medgyes
Némethy de Németjalva
Némethy de Pinnye
Némethy de Retteg
Némethy de Ujfalu
Némethy de Zétény
Németujváry
Nemiró
Nempti
Nemsem
Nemsovay
Nemsovics
Nemsoviczky
Nemsúr
Nenadovics
Nendtvich de Cserkút
Nenkei
Neny
Nényey de Lukanénye
Neorich
Neppel de Bunya
Neradovich
Nerodolik
Neryak alias Barbély
Neschics
Nesko de Littmanov
Nesselrod
Neste de Visk
Neszkenyey
Neszmélyi alias Mészáros
Neszmér
Neszméry
Nesztay
Neszter de Mindszent
Nesztor de Dezraér
Nesztorovics
Nethusy de Nethus
Netkovszky de Zobor
Neuburg alias Salm
Neuburger de Hlinik
Neudegg
Neugebauer de Kara
Neuhold
Neulinger
Neumajer
Neuman de Végvár
Neumann de Királyhalom
Neumann de Margitta
Neumann de Nagyhanta
Neumányi de Neumány
Neumayer
Neumüller
Neunhardt
Neupauer
Neustädter
Nevather
Névedy de Beczkó
Nevelis
Névery de Gyulavarsánd
Névery de Károly
Neviczky
Ney de Pilis
Nézay
Nezbud
Nezdey alias Mernyey
Nezitalias alias Horváth
Niamessny de Almánfalva
Nicasi alias Nikházy de Reste
Nicolaides
Nicoletich
Niczkilaky
Niczky de Niczk
Niedermayer
Niedermayer-Légrády
Niesner de Graevenberg
Nigrelli
Nigriny
Nikápolyi alias Csizmadia de Gyulafehérvár
Nikházy de Este
Niki de Preluka
Niklass
Nikléczy
Nikodin
Nikola alias Demetrovics
Nikolay
Nikoletich
Nikolics de Podrinje
Nikolics de Rudna
Nikolits de Szakács et Nadrizestye
Nikos de Endrid
Nikovich
Niksic
Nimniczky de Nimnicz
Nimpsch
Nincsevics
Nisack
Nisnyánszky
Nisnyay
Nisze
Niszta
Nisztor de Somkut
Nitch
Nizith
Nizsalkovich
Nizsnyánszky
Nizsnyay
Noén alias Sán
Nogály alias Korcsma
Nogarola
Nogl nemesség családneveinek listája
Nógrády
Nogyisán
Nolanus
Nolbeck
Nolly
Nominyi
Nopoc-Mezte
Normann-Ehrenfels
Noska
Nostary
Nosticius
Nostitz-Rieneck
Nosztricius
Notien
Novajkay
Novák alias Bozna
Novák alias Gombköti
Novák alias Novák-Becsereky
Novák alias Szabó
Nóvák alias Szabó
Novák de Mátranovák
Novák de Szentmiklós
Novák de Toroczkószentgyörgy
Novák de Vajdahunyad
Novák de Vásárhely
Novakay alias Nagy
Novakovic de Glina
Nováky
Novelli de Maranuto
Novelly alias Okruttay
Novich
Novkovith
Novosedlik
Novoszád
Novoszedlik de Zwonczin
Novoszedly alias Trombitás
Novotha alias Beczkói
Novotny
Nozdrokóczy
Nozdroviczky
Nuber alias Pereked
Nugent
Nunkovich
Nussborm alias Boróthy
Nusz
Nuszer de Csatár
Nyág alias Rersecz
Nyágol
Nyágor alias Szentmiklóssy
Nyakas de Guthmér
Nyakas de Sáromberk
Nyakasházy
Nyakazó
Nyaktalan
Nyalabér alias Nyalabicz
Nyárády alias Kriston
Nyárády alias Szász
Nyárády de Toldalag
Nyársy de Szebeny
Nyáry de Bedegh
Nyáry de Nyáregyház
Nyásy
Nyegomir de Felsiszalláspatak
Nyegován alias Bunyásza y. Páros
Nyegre
Nyeke
Nyékey
Nyékhegyi alias Mayer Nyékhegy
Nyekita alias Bogoz
Nyéky
Nyeregjártó
Nyerges alias Fiadfalva
Nyerges de Sepsiszentgyörgy
Nyers alias Szeödemeter
Nyeste de Hatház
Nyettay
Nyeviczky
Nyika de Belényes
Nyikita alias Rogoz
Nyikita de Praeluka
Nyikó de Nyíres
Nyikora
Nyikos de Nagygyimóth
Nyikos de Técsi
Nyilas de Karkó
Nyilas de Nemesbük
Nyilas de Sarkad
Nyilas de Szalonta
Nyilassy
Nyírásán
Nyíredy de Nagyajta
Nyíregyházy
Nyiressy
Nyíri de Alvincz
Nyíri de Bácsa
Nyíri de Bánya
Nyíri de Borbély
Nyíri de Czente
Nyíri de Mindszent
Nyíri de Székely
Nyíri de Székelyudvarhely
Nyíri de Várad
Nyíri de Venyige
Nyiszte
Nyisztor alias Seres
Nyisztor de Oláhlápos
Nyitó de Számostelke
Nyitray alias Bieluczky
Nyitray alias Tánczos
Nyitray de Ádámos
Nyitray de Domancz
Nyitray de Ormánd
Nyitray de Ujtorda
Nyittray alias Tajnay
Nyolczas
Nyomárkay de Nyomárka
Nyovedy
Nyso
Nytkos
Nyujtódy de Keresztúrfalva
Nyujtódy de Nyujtód et Szentdemeter
Nyul
Nyulai
Nyulászy de Csáholy
Nyustyai
Nyustyai alias Kmeth de Thomócz
Nyusztay
Nyúzó
Nötécsi alias Várad


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/nigqom0oae68/public_html/hh/login/dbc.php on line 31

Member Login

Search by Surname

Contact